احساس این رنج استمراری

 

به نام خدا

"...با این حال، تحمل این سختی ها به اندازه ی دیدن کسانی که به ظاهر لباس خدمت به تن می کنند و تحت لوای آن فقط به منافع خود فکر می کنند، سخت نیست و رنج بیشتری از تحمل مشکلات شیمیایی بر من وارد می کند."

/ 1 نظر / 9 بازدید
سید

چه عجب چه عجب اینجا یه مطلب جدید اومد