کفش هایم!

گفت: حاج آقا! من شنیده ام اگر انسان در نماز متوجه شود که کسی در حال دزدیدن کفش اوست می تواند نماز را بشکند و برود کفشش را بگیرد؛  درست است حاج آقا؟!
شیخ گفت: درست است آقا.
نمازی که در آن حواست به کفشت است، اصلاً باید شکست.

چه نمازها که خواندیم و حواسمان فقط به کفشهایی بود که او داده بود ...
این جمله کلی است و شامل این فرد نمی شود:

/ 2 نظر / 26 بازدید
یاس

سلام به قول دکتر شریعتی:"دوست دارم با کفشهایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفشهایم فکر کنم..." راستی ایمانمان را چه شده است؟؟؟؟

علیرضا

من که اصن حواسم به کفشهام هم نیس