....

وجود چنین ابهام ها و پرسش هایی در فضای عمومی به ویژه از سوی کسانی که در این سال ها متحمل مشکلات و محدودیت های گوناگون و هزینه های سنگین شده اند امری طبیعی است. من نمی توانم از کنار این پرسش ها و تحلیل ها و احساسات پاک آسیب دیده بی تفاوت بگذرم و احترام خود را به ناقدان و حتی مخالفانم تکرار نکنم. با ذکر این نکته که بحث تفصیلی در این باب به مجال مناسب تر واگذار می شود چند نکته را یادآور می شوم.

اقدام من از منش و بینش سیاسی و فکری من و آن چه به آن باور دارم و پای بندم ریشه می گیرد. من از موضع اصلاحات و در جهت نگاه داشت روزنه های اصلاح طلبی که آن را مهم ترین و بلکه تنها راه سربلندی کشور و دست یابی به آرمان های اصیل انقلاب و تأمین حقوق مردم و مصالح ملت می دانم و نیز برای دفع مخاطرات و تهدیدهای درونی و بیرونی اقدام کرده ام.

هدف ممکن و مطلوب، بازگرداندن امور به موقعیتی است که در آن مصلحت کشور و خواست های اساسی و تاریخی مردم اصل قرار گیرد.

من براساس راهبرد اصلاح طلبانه به آشتی ملی و بازگشت به آرمان های اصیل انقلاب و قانون اساسی و ایجاد فضای همدلی و مشارکت همگان دعوت کرده و میکنم و انتظار داشته و دارم که همه با اسیر نماندن در گذشته و با نگاه به آینده روند تازه ای را در کشور آغاز کنند.

تأکید اصلاح طلبی بر روندها و اقدام های قانونی و غیر خشونت آمیز به این معنا نیست که اصلاح امور کشور بدون پرداخت هزینه میسر است. اما در هر اقدام سیاسی در نظر گرفتن مصالح و شرایطی که نیروهای فعال در داخل کشور با آن مواجه اند ضرورت دارد.

در مورد انتخابات مشارکت فعال و معرفی نامزد طبعاً در گرو وجود شرایط مناسب است. مصالح بزرگ تر کشور و اصلاحات مقدم بر ملاحظات شخصی است و اقتضائات خاص خود را دارد. تعیین استراتژی عدم معرفی نامزد و ارائه لیست هیچگاه به معنی تحریم انتخابات نبود و می بایست این امر را در عمل اثبات کنیم تا با گرفتن هرگونه بهانه ای از بدخواهان روزنه ای برای امکان مفاهمه بیشتر با تکیه بر حقوق و مصلحت مردم و پیشرفت واقعی کشور باز شود. امیدوارم درک مشترکی از شرایطی که در آن قرار گرفته ایم به وجود آید.

تردیدی ندارم که احساسات و داوری ها در زمان مناسب می تواند به آنجا برسد که به جای هرگونه توجیهی، چه از سر افراط و چه از سر تفریط، درستی تصمیم هایی در جهت منافع و مصالح ملی و پیشبرد اصلاحات در درون نظام جمهوری اسلامی گرفته می شود اولویت پیدا کند و ان شاء الله گشایش در کارها فراهم آید.

مطلب فوق متن بیانیه ای بود که محمد خاتمی در پی انتقادها و اعتراض هایی که به شرکت او در انتخابات شده بود، صادر کرد.

دوستان عزیزی که مایل به شرکت در اردوی فرهنگی - زیارتی مشهد مقدس می باشند، همچنان می توانند از طریق نظرات پست قبلی حضور خود را اعلام فرمایند.

/ 3 نظر / 14 بازدید
رت ت س

خیلی زحمت کشیدن ایشون. چرا قبل از شرکت در انتخابات بیانیه ندادن؟

اصغری

یک شب مانده به انتخابات مجلس نهم،سرمقاله آقای محمدقوچانی را که درمجله ی آسمان نوشته بود باعنوان"انتخابات وپارادوکس های اصلاح طلبان"،مطالعه می کردم.تحلیل طولانیی بودامامنسجم ومنطقی وقابل تامل!.مطلب را به سایت "ای دل غافل"فرستادم باذکرمنبع،وازدوستان خواستم درصورت صلاحدید وتمایل،آن راپست کنند.اماخبری نشد به هردلیل!.اکنون انتخابات تمام شد ه است اماهمچنان،تازمانی که اصلاح طلبان(البته اگربه وجه تسمیه ی خود ،ایمان داشته باشند!)،استراتژی مشخص ومنسجم ومستحکمی نداشته باشند،سردرگمی و تناقض درگفتار ورفتارهای سیاسی راتجریه خواهند کرد.دراین زمینه حرف بسیار است وحوصله اندک.اما شاید مرورکوتاه سرمقاله مذکور ،خالی ازفایده دراین مسیر نباشد.وشاید پاسخی به چرایی رای دادن آقای خاتمی هم باشد.یاحق.

سید

یه متنی ابراهیم نبوی نوشته کهفکر کنم خوندنش خالی از لطف نیست. http://s2.picofile.com/file/7323068381/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C.pdf.html