فرصت ها و بهانه ها

به نام خدا

١. برای ما که انسان‌های همیشه خوبی نیستیم و برای ما که زمین را کربلا نمی‌بینیم و لحظه‌ها را عاشور، محرم و صفر فرصت‌های مقتنمی‌اند تا دل‌هایمان زنده بمانند.

٢. مدت ها خود را آماده کرده بودم که اگر یک زمان پرسیدند چرا؟ بگویم از آخرین نبی هزار و چهارصد سال گذشته بود و امام عصر غایب بود. شرایط تغییر کرده بود و نه آگاه کننده‌ای بود. نه بشارت دهنده‌ای بود. عالمان سر در گریبان خود کرده بودند و ...
اما ظهور پیر تاریخ وجود، مرد کهنسال نو خاسته‌ی خویش که گرمایش مرگ را نمی‌دانست نشان داد که با وجود اسوه‌ای چون حضرت روح الله(ره) عملا جای هیچ بهانه‌ای نمانده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید