جواد

از : علی بن موسی
به :محمد بن علی


" ابوجعفر! به من گفته اند خادم های بخیلی داری که تو را از در کوچک خانه بیرون می برند تا خیرت به کسی نرسد. تو را به حقی که بر گردنت دارم قسم می دهم که از در بزرگ خانه بیرون بروی و همیشه درهم و دینار همراه داشته باشی تا اگر کسی از تو چیزی خواست به او بدهی. انفاق کن و از فقر نترس! "
از آن به بعد به جواد معروف شد.

راستی! تا به حال گذرمان به در خانۀ او افتاده است؟

/ 2 نظر / 6 بازدید
یاس

سلام امیدوارم که ما خادم های شایسته ی اهل بیت باشیم.و سر شلوغی و کارای دیگه مون باعث نشه که...

یاس

سلام امیدوارم که ما خادم های شایسته ی اهل بیت باشیم.و سر شلوغی و کارای دیگه مون باعث نشه که...