التماسی که کاش شنیده شود!

ای بندگان خدا! بشنوید سخن ما را و فراموش مکنید ما را؛ به درستی که این زیادی‌های معاش که در دست شماست در دست ما بود. ما خرج نکردیم آنها را در راه خدا و منع کردیم حق را، پس گردید آنها وبال برای ما و منفعت برای دیگران. »
پس فریاد می‌کنند: « چقدر نزدیک است که گریه کنید بر نفس‌های خود و نفع ندهد چنان‌که ما گریه می‌کنیم و نفع نمی‌دهد ما را؛ پس کوشش کنید پیش از آنکه مثل ما شوید.»

منازل الآخرة/ شیخ عباس قمی/ ص45

/ 0 نظر / 7 بازدید