shafae

آدرس شفایی(shafae) به تنهایی جای خالی یک شهید را در چنین مکانی پر نمی‌کند. اما وقتی انتخاب و استفاده شد هیچ کس با آن غریبگی نکرد. همه‌گی شنیده و دیده بودیمش. شاید آدرس دیگری برای این‌جا که قرار است جایی باشد تا بیشتر یکدیگر را ببینیم و باز دغدغه‌هایمان را به یاد یکدیگر آوریم، مناسب‌تر و به‌تر از شفایی نبود.
بندهای بعد متن ناکامل وصیت شهید غلام‌حسن شفایی به برادران و خواهران انجمن اسلامی است که ساعت ١:١۵ نیمه شب سوم دی‌ماه هزار و سیصد و شصت و دو نوشته شده است. بسیاری از ما قبل‌ها این متن را خوانده‌ایم و بسیاری‌مان آن را در آرشیومان داریم. امید که نگاهی دوباره و چندباره به آن تاملی برانگیزد تا انشاالله دغدغه‌هایمان از لقلقه‌گی درآیند.

بسم الله الرحمن الرحیم

برادران و خواهران انجمن اسلامی، سلامٌ علیکم بما صبرتم

سلامتان باد ای یاوران دین خدا و رسول او ای مقلدان روح الله و ای منتظران واقعی بقیه الله، سلامتان باد ای سنگر نشینان علم وجهاد، سلام برشما منادیان واقعی اسلام در دانشگاه. عزیزان آنگاه که به یاد شما می افتادم و هر لحظه که کلمه ی انجمن اسلامی دانشجویان به گوشم می خورد احساس آرامشی عظیم در خود می کردم آن گونه که اصحاب و یاران حسین(ع)در شب عاشورا با شنیدن صدای پای ابوالفضل العباس آرامش می یافتند. به حق که شما پاسداران اسلام در سنگر دانش اید و لحظه لحظه ی عمرتان بیانگرِ خدمتِ شماست به اسلام و فرهنگ اسلامی. برادران و خواهران بزرگوارم! کاش می دانستید که چه علاقه ای نسبت به تک تک شما عزیزان دارم، کاش می دانستید که آنگاه که در میان شما بودم، از دیدارتان، از سخنان و از زندگیتان به وجد و سرور می آمدم، و هر گاه که به زیارتتان می شتافتم حیاتی دوباره می یافتم.

شاید این برادر کوچک شما در مقام و منزلتی نباشد که شما را وصیت کند ولی دوستار صحبت با شماست. برادران و خواهران، امروز مسئولیتی که بر دوش ما نهاده شده است، مسئولیت یک مسلمان معمولی نیست، امروز بار سنگینی که شما بر دوش می کشید، مسئولیت یک بازاری مسلمان، یک کارمند مسلمان، یک کاسب مسلمان و یا... نیست، مسئولیت شما مسئولیت تربیت و کشف نیروهایی است که در آینده ای بسیار نزدیک مسئولیت واحد های اجرایی مختلف جامعه را بر دوش کشندو هر یک درمقام و جایگاه خویش سفیری آشنا و آگاه از اسلام عزیز گردند. امروز مسئولیت شما السابقون السابقون است؛امروز همه وهمه ی شما عزیزان بار سنگین پیشتازی و پیشگامی را در آشنایی به احکام و عقاید اسلام و عمل به آن ها را در حوزه های علمیّه به دوش می کشید؛امروز شما باید علاوه بر مسئولیت تبعیت از اسلام مسئولیت راهنمایی و ارشاد دیگران را نیز بر عهده گیرید. امروز مسئولیت روشنفکر دانشگاهی اقامه ی حدود الله است، نه صِرف تبعیت فردی از آن.

عزیزان! خون هزاران هزار شهید دانشگاهی و غیر دانشگاهی در انتظار اقدام سریع شما در راه احیای اسلام و صدور انقلاب اسلامی است. امروز هر جا که صحبت از دانشگاه اسلامی، فرهنگ اسلامی و... می شود در همه وهمه ی صحنه ها و در کنار همه ی مسایل، نام مقدّس شما عزیزان روشن کننده ی چشم ها و اطمینان بخش همه ی قلب هاست، امروز اگر سخن از خود کفایی کشور است، با اتّکا به نیروی فعّال شماست. امروز اگر صحبت از حفظ و صیانت اسلام و انقلاب اسلامی است، به امید تلاش و کوشش و جهاد همیشگی و دایمی شما برادران و خواهران است.

امروز در دانشگاه، شما دو مسئولیت بزرگ دارید:

1-کسب تقوا و معنویت و اشاعه ی آن در سطح دانشگاه؛

2-کسب تخصّص و فراگیری علوم برای رفع نیاز های کشور در آینده.

بکوشید تا تمام زندگی و حیات خویش را مبتنی بر معنویت اسلام کنید و اعتقاد به غیب را در رأس مسایل اعتقادی خویش قرار دهید. متوجّه باشید که دستی از غیب و از پشت پرده های علمِ انسان ها، وماورای درک آن ها، همواره هدایت گر مؤمنان به خداست و بی اتّکا به او هیچ فردی را توانایی فتح قلّه های انسانیت نیست. عزیزان!اگر تقوا را پیشه ی خود سازید، باب های علم و حکمت و انسانیت و اخلاق به روی شما گشوده خواهد شدو شما راه های گوناگون سیر الی الله را درخواهید یافت و نیز بکوشید که در کنار تقوا و معنویت، خویشتن را در سنگرهای علم و عمل و کسب تخصّص های مورد نیاز مستضعفین قرار دهید و با دو بال بزرگ تقوا و تخصّص بر فراز قلّه های انسانِ اِلاهی و جامعه ی توحیدی به پرواز درآییدوعالمیان را ندا در دهید که هان ای اسیران در بند هوا و هوس و هان ای دوستداران آزادی گرفتار در بند حکومت های ستم و جهل، به خود آیید که آزادی و تعالی شما تنها در سایه ی حکومت اسلامی و حاکمیت فقیهی عادل از سلاله ی پیامبر اسلام ممکن است. به خود آیید و زنجیر های اسارت را از هم بگسلید و به وادی عشق و تقوا و تخصّص اسلامی وارد گردیدو از آب کوثر که ساقی آن در این قرن، بزرگ مجاهد و قائد اعظم و امام بزرگوار خمینی روح الله است، جرعه ای بنوشید.

عزیزان شما باید بکوشید تا دانشگاه را مرکز علم در عصر جدید قرار دهید و درهای تخصص را از این مرکز علم و تقوا بر روی جهانیان باز کنید و بدین طریق آنان را به راه اسلام عزیز فراخوانید.

برادران و خواهران با دیگر دانشجویان آن گونه برخورد کنیدکه زندگی شما سرمشق زندگی آنان قرار گیرد. با برخورد های حساب شده و همراه با تواضع خویش، اینان را به اسلام فراخوانید. چه شما بخواهید و چه نخواهید اینان سرانجام در آینده ی نزدیک مسئولیتی اجتماعی بر دوش خواهند کشید و پست و مقامی از مقامات این کشور اِلاهی را اشغال خواهند کرد. اگر برخورد ها غیراصولی و حساب نشده باشند، خدای ناکرده عقده های خطرناکی رادر آنان شکوفا خواهد کرد و از آن جا که اینان توانایی ابرازعقده های درونی را در دوران تحصیل ندارند، خطری بسیار بزرگ آینده ی کشور را تهدید خواهد کرد. حال که اینان به عنوان دانشجو پذیرفته شده اند با آنان طوری رفتار نمایید که هر برخورد شما خاطره ای خوش را در دل های آنان زنده کند و پس از فارغ التحصیل شدن هر گاه که به فکر شما افتند، خاطره ها مشوّق آنان به سوی انجام کار خیر گردد.

اما برادران و خواهران، ایفای این همه مسئولیت و عمل این همه وظیفه برای شما ممکن نیست جز با پرداختن به انجمن اسلامی و سروسامان دادن به آن، چیزی که بیشتر از هر چیز شما عزیزان باید بدان توجّه نمایید، آگاهی از مسایل عقیدتی- سیاسی اسلام و تطبیق آن با واقعیت های موجود است. هرگز بدون اعتقادی راسخ، خویشتن را در گرداب های سخت مسایل سیاسی نیاندازید. تا زمانی که تعبّد و تقوای خود را در حد نیاز، کامل نکرده اید، از به دوش کشیدن و طرح مسایل بسیار بسیار ظریف و پیچیده ی سیاسی، برای خودتان و حتّا در تنهایی اجتناب ورزید. مسایل سیاسی جامعه، شیرین و در عین حال بسیار فریبنده اند. تا پشتوانه ی عقیدتی نیافته اید، خویشتن را صاحب نظر در مسایل سیاسی کشور نبینید. عزیزان خطّی در جریان است که با طرح مسایل سیاسی، شما برادران و خواهران بسیار گرامی را به خود جلب نماید و با دادن شخصیتی کاذب به شما و طرح اینکه دانشجو باید صاحب نظر در تمام مسایل فقهی و سیاسی گردد، شما را از راه اسلام فقاهتی منحرف سازد. عزیزان بیدار باشید که جریانی در کار است تا تلاش شبانه روزی شما برادران و خواهران گرامی راجهت ولایتی کردن تشکیلات انجمن اسلامی و فقاهتی کردن آن متحمّل می گردید، با طرح مسایل انحرافی و مطرح ساختن خودشان بر باد دهد. و شما دانشگاهیان را از روحانیت جدا سازد، اینان حتی تا جایی پیش رفته اند که به خود جرات دادند تا طرح ایجاد انجمن اسلامی دیگری را در کنار انجمن اسلامی موجود در بعضی جاها طرح نمایند.

برادران و خواهران، نیروهایتان را بیشتر از پیش برای استحکام اسکلت انجمن اسلامی، بسیج کنید. و در آخر اعلام می کنم که اگر عزیزان قبول کنند و اگر خداوند از این بنده ی حقیر بپذیرد، بنده عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز می باشم و تضعیف کنندگان این انجمن اسلامی را خاینین به اسلام می دانم. برادران و خواهران، از تک تک شما حلالیت می طلبم و امیدوارم پس از شهادتم، اگر جنازه ام به دستتان رسید، آن را در دانشگاه تشییع نمایید.

 

 

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

برادرِانشاءالله شهیدِ شما، غلامحسن شفایی

ساعت ١/١۵ نیمه شب

۶٢/١٠/٣

 

/ 4 نظر / 35 بازدید
زائر

سلام چرا"متن ناکامل وصیت شهید غلام‌حسن شفایی " در این وبلاگ آمده. به یاد دارم که متن کامل وصیت نامه آن شهید بزرگوار- که کاش بیش ازانچه بود؛ الگویمان در مجموعه انجمن اسلامی مقدس تبریز می بود- را در سیستم سیدصادق ساداتی دیده ام. التماس دعا

بحرینی

تعبیر تکان دهنده ای است: گرداب جذاب مسائل سیاسی!!!

دیهمی

در تکمیل شماره من برای دریافت DVD (بصورت پستي)گفتارهای عبدالعلی بازرگان :صوتی در ۲ دی وی دی . 09359594966 ۱- درسهایی از نهج البلاغه و مجموعه سخنرانی های دینی ۲- شرحی بر سوره های قران دوستان علاقه مند برای در اخیار داشتن دی وی دی می توانند با یک تماس آن را در اختیار بگیرند. یا حسین

محمدرضا

تا زمانی که تعبّد و تقوای خود را در حد نیاز، کامل نکرده اید، از به دوش کشیدن و طرح مسایل بسیار بسیار ظریف و پیچیده ی سیاسی، برای خودتان و حتّا در تنهایی اجتناب ورزید. مسایل سیاسی جامعه، شیرین و در عین حال بسیار فریبنده اند. تا پشتوانه ی عقیدتی نیافته اید، خویشتن را صاحب نظر در مسایل سیاسی کشور نبینید. عزیزان خطّی در جریان است که با طرح مسایل سیاسی، شما برادران و خواهران بسیار گرامی را به خود جلب نماید و با دادن شخصیتی کاذب به شما و طرح اینکه دانشجو باید صاحب نظر در تمام مسایل فقهی و سیاسی گردد، شما را از راه اسلام فقاهتی منحرف سازد. عزیزان بیدار باشید که جریانی در کار است تا تلاش شبانه روزی شما برادران و خواهران گرامی راجهت ولایتی کردن تشکیلات انجمن اسلامی و فقاهتی کردن آن متحمّل می گردید، با طرح مسایل انحرافی و مطرح ساختن خودشان بر باد دهد.