پیش از بستن چمدان

به نام خدا

"معتقدم خوب ها خیلی بیشتر از بدها هستند، فقط بدها سر و صدای بیشتری دارند؛ برای همین شاید بیشتر دیده می شوند. کی بود می گفت: بدی در سطح حرکت می کند و خوبی در عمق؟"

پیش از بستن چمدان، ص92، مینو کریم زاده

/ 2 نظر / 25 بازدید
عليرضا

زاویه دید که عوض می شود، همه چیز به هم می ریزد.

ر ت ت س

مطلب جدیدی بزاریییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید