ما و آن کشیش

١.      آیا این جریان یک اتّفاق ساده بود یا یک جریان ِبرنامه ساز از پشت پرده آن را به حرکت و نمایش درآورد؟ شناخت ما از مستکبرین ِدنیا چنین است که حتی اگر آن‌ها عروسک گردان این ماجرا نبوده باشند امّا قطعا از آن سواستفاده‌های عجیبی علیه جریان حق خواهند کرد. پس باید کاملا به هوش بود و ساده از کنار این مسائل رد نشد.

٢.      به قرآن در طول تاریخ ستم‌ها و اجحاف‌هایی شده است و می‌شود. امّا در روز قیامت کدام‌یک از این ظلم‌ها از ناحیۀ این مظلوم، جان‌فزاتر و دردناک‌تر معرفی می‌شود و پیام‌آور قرآنِ عزیز از کدام یک از نزد خداوند متعال شکایت می‌کند؟ در سورۀ فرقان آیۀ 30 می‌فرماید: «و پیامبر عرضه می‌دارد: پروردگارا! قومِ من قرآن را متروک و مهجور ساختند.»
پیامبر حق دارد. قرآن در کجای زندگی شخصی، زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی من و تو مورد بی مهری قرار نگرفته است؟! چه‌قدر جای این تصاویر هولناکِ ظلم و ستم آن هم از ناحیۀ ما مدعیان در رسانه‌ها خالی است؟! چرا کسی علیه خودمان تجمع و راهپیمایی راه نمی‌اندازد؟

/ 3 نظر / 8 بازدید

مشابه کار این کشیش یک دانشجوی ناشناس !!!هم عکس امام رو پاره کرد و حاکمیت بیشترین بهره رو از این کار برد و شد پیراهن عثمان.

فردین

با سلام شیخنا مسلما ترویج فحشا به هر نحو مذموم تر از خود فحشا است، نشان دادن آن تصاویر و همگانی کردن اظهارات اولیه آن کشیش تنها کاری که کرد برانگیختن احساسات مسلمانان و رساندن مستکبرین به خواسته شان یعنی بزرگتر کردن شکاف مسیحیت و اسلامیت است. این قضیه شبیه فتوای عجیب امام در مورد سلمان رشدی ناشناس است که باعث فروش چند میلیون نسخه ای آیات شیطانی و جایزه پارو کردن این ملعون و شناس شدن این ناشناس شد، عجیبا از این همه نقاشی؟!

در جواب اون کامنت گذار اول باید بگم که ای بنده ی بینا و دانای خدا...اگر حکم حضرت امام نبود که سلمان رشدی الان در همه جا برای شما کنفرانس و میز گرد و جلسات نقد آیات شیطانی برگزار میکرد جسارت این کار را به دیگران توصیه و این امر بارها تکرار میشد.