کفش هایم!

گفت: حاج آقا! من شنیده ام اگر انسان در نماز متوجه شود که کسی در حال دزدیدن کفش اوست می تواند نماز را بشکند و برود کفشش را بگیرد؛  درست است حاج آقا؟!
شیخ گفت: درست است آقا.
نمازی که در آن حواست به کفشت است، اصلاً باید شکست.

چه نمازها که خواندیم و حواسمان فقط به کفشهایی بود که او داده بود ...
این جمله کلی است و شامل این فرد نمی شود:

  
نویسنده : ; ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳۱